Bedankje

Irene’s coachpraktijk

Bedankje

Deze website was zeker niet tot stand gekomen zonder de hulp van Frank en Ilse, maar daarnaast wil ik vooral Bjorn en Wendy bedanken. Beiden hadden het niet alleen vertrouwen in mij om zich gedurende mijn coachopleiding door mij te laten coachen, maar wilden ook nog hun medewerking verlenen aan het tot stand komen van de prachtige foto’s.

Bedankt!